Chính sách bảo mật

Chúng tôi cam kết về chính sách bảo mật quyền riêng tư của bạn là quan trọng đối với chúng tôi. Để bảo vệ quyền riêng tư của bạn tốt hơn, chúng tôi cung cấp thông báo này giải thích các thực tiễn thông tin trực tuyến của chúng tôi và các lựa chọn bạn có thể thực hiện về cách thông tin của bạn được thu thập và sử dụng.

Thông tin chúng tôi thu thập:

Thông báo này áp dụng cho tất cả các thông tin được thu thập hoặc gửi trên trang web của Công ty Cung cấp Tru. Trên một số trang, bạn có thể đặt mua sản phẩm, đưa ra yêu cầu và đăng ký nhận tài liệu. Các loại thông tin cá nhân được thu thập tại các trang này là:

Tên, Địa chỉ, Địa chỉ email, Số điện thoại, Thông tin Thẻ Tín dụng / Thẻ Ghi nợ

Chính sách bảo mật
Chính sách bảo mật

Cách Chúng tôi Sử dụng Thông tin:

Chúng tôi sử dụng thông tin bạn cung cấp về bản thân khi đặt hàng chỉ để hoàn thành đơn hàng đó. Chúng tôi không chia sẻ thông tin này với các bên ngoài ngoại trừ trong phạm vi cần thiết để hoàn thành đơn đặt hàng đó.

Chúng tôi sử dụng địa chỉ email trả lại để trả lời email chúng tôi nhận được. Những địa chỉ như vậy không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác và không được chia sẻ với các bên ngoài.

Bạn có thể đăng ký với trang web của chúng tôi nếu bạn muốn nhận thông tin cập nhật thường xuyên về các sản phẩm và dịch vụ mới của chúng tôi. Thông tin bạn gửi trên trang web của chúng tôi sẽ không được sử dụng cho mục đích này trừ khi bạn điền vào mẫu đăng ký.

Chúng tôi sử dụng thông tin tổng hợp và không xác định để thiết kế trang web của mình tốt hơn và để chia sẻ với các nhà quảng cáo. 

Cuối cùng, Bách Khoa Mart không bao giờ sử dụng hoặc chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân được cung cấp cho chúng tôi trực tuyến theo những cách không liên quan đến những thông tin được mô tả ở trên mà không cung cấp cho bạn cơ hội từ chối hoặc cấm sử dụng không liên quan như vậy.

Cam kết của chúng tôi về bảo mật dữ liệu

Để ngăn chặn truy cập trái phép, duy trì tính chính xác của dữ liệu và đảm bảo việc sử dụng thông tin một cách chính xác, chúng tôi đã đưa ra các quy trình vật lý, điện tử và quản lý thích hợp để bảo vệ và bảo mật thông tin mà chúng tôi thu thập trực tuyến.

Hãy liên hệ trực tiếp với Bách Khoa Mart